Θέρμανση :
Home » , » Σωματείο

Σωματείο

Rate it :


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
“Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ”


Η "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" είναι ένα Σωματείο που δημιουργήθηκε το 1988 και αποτελείται από Αδειούχους Εγκαταστάτες και Συντηρητές Καυστήρων Υγρών & Αερίων καυσίμων. Βασικοί στόχοι του σωματείου είναι αφενός η εξέλιξη του επαγγέλματος του Αδειούχου Εγκαταστάτη Καυστήρων Υγρών, Αερίων και Στερεών Καυσίμων και αφετέρου η διαφύλαξη των συμφερόντων του καταναλωτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο συνδέσμου μας, εκλέχθηκαν οι παρακάτω:
Πρόεδρος: Πλατσάς Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Τοσιούδης Ευθύμιος
Ταμίας: Γκουντουβάς Αστέριος
Μέλος: Χαρόβας Δημήτριος

Μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής καυστήρων και λεβητοστασίων υγρών ,αερίων και οποιονδήποτε άλλων προσφορών καυσίμων, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια και τα Π.Δ. 511/77, 97/87 ,362/01 και 114/12, έχουν δε δηλώσει στην εφορία της περιοχής τους την άσκηση επαγγέλματος αυτού.

Για να γίνει κάποιος μέλος του συνδέσμου πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
Υποβολή αίτησης εγγραφής στο σωματείο
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ταυτότητα
Έναρξη επαγγέλματος εφορίας

Επικοινωνία
Η έδρα του συνδέσμου είναι στην οδό Παπακυριαζή 44, στο 2ο όροφο, στα γραφεία του επιμελητηρίου Λάρισας.Το e-mail μας είναι somatiothermansi@gmail.com και ο αριθμός επικοινωνίας με τον σύνδεσμο είναι 6973827176.

Share this article :
 
Από το Blogger.
TOP
Copyright © 2017. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - All Rights Reserved
Template Distributed by: Blogger Templates